Tanaco Danmark A/S
forsiden | skadedyr | kursus | sikkerhedsdatablade | presse | om os | kontakt os
Log-in:   
produkter
Elektriske Insektfangere - Diverse
Elektriske Insektfangere - Industri
Elektriske Insektfangere - Limplader
Elektriske Insektfangere - Privat og kommerciel
Elektriske Insektfangere - Rør
Fuglesikring
Gas - Insekt
Insekt - Feromoner og Fælder
Insekter - Fluer
Insekter - Giftfri Indendørs
Insekter - Giftfri Udendørs
Insekter - Hvepse
Insekter - Kakerlakker
Insekter - Klæg og Hestebremse
Insekter - Lopper
Insekter - Myrer
Insekter - Træ
Insekter - Universal
Insekter - Væggelus
Muldvarpe & Mosegrise - Fælder
Muldvarpe & Mosegrise - Gas
Muldvarpe & Mosegrise - Gastilbehør
Mus - Diverse
Mus - Fælder
Mus - Gift
Plænemidler - Gåsebiller
Rotter - Diverse
Rotter - Fælder
Rotter - Gift
Rotter - Giftstationer
Rotter - Monitorering
Tilbehør - Personlige Værnemidler
Tilbehør - Sprøjter og Pumper
Udgående - Øvrigt
Udgående - Elektriske insektfangere
Udgående - Insekter
Udgående - Musemidler
Udgående - Rottemidler
nyhedsbrev
Tilmeld dig og få info om nye produkter, gode råd, tilbud samt meget mere.
spor din pakke
Indtast dit fragtbrevs-nummer nedenfor:
kundeservice
Ring til os:
(+45) 75 14 48 00

Skriv til os:
kontakt@pelsis.com

eller klik her...
Resistenskort
antikoagulanter
vi er medlem af

23018 - A- TOX+ 25 L

Effektivt træbeskyttelsesmiddel mod insekter i træværk. 25 liter.

Salgsenhed: 1 stk. Kolli: 1 stk.

Anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb

  • Mod husbukke og borebiller i forbindelse med trærestaurering

  • Lugtsvag

  • Klar til brug

  • Farveløs

  • Vandbaseret


Brugsanvisning

Tanaco A-TOX+ anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med angreb af træborende insekter. Anvendes til emner, der skal males og til ikke malede emner, hvor en vis rejsning af træet er uden betydning. Træværket rengøres omhyggeligt, inden behandlingen påbegyndes. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs fjernes ved vask. Indholdet omrøres grundigt før brug.

Midlet kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange - hver gang til mætningspunktet. Revner og sprækker behandles til bunds. Må ikke fortyndes. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Rengøring af værktøj

Vand og sæbe. Tanaco A-TOX+ er tilsat et sporstof. Således at behandlingen kan kontrolleres. Ved belysning af behandlede flader med en ultraviolet lampe vil lyset reflekteres med et blåligt skær (fluorscens). Kontrollen fortages bedst i mørke eller tusmørke. Effekten er tydeligst umiddelbart efter behandlingen, men aftager med tiden.

Forbrug:

  • Nyt træ min. 0,25 ltr. pr. m²

  • Gammelt træ min. 0,50 ltr. pr. m²

  • Tørretid 2 døgn ved 23 ˚C ved normal fugtighed (60 %)

  • Overmalbar 2 døgn.


Må ikke anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur under 5° C eller ved høj luftfugtighed.

Opbevaring

Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. Forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Lagerbestandighed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. Krav til underlaget: Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstids-punktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3 % og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3 %.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

FØRSTEHJÆLP:

Indånding: Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Indtagelse: Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand. Holdes i ro under opsyn. Søg læge.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes, og forurenet hud vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter. Reg.nr. 179-75

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kemiske bekæmpelsesmidler.

Analyse: Permethrin 0,2 % w/w (0,2g/l) ved 20°C Indeholder permethrin.

Kan udløse allergisk reaktion

Sikkerhedsregler for malerarbejde: 00-3